Samurai shop giao hàng thành phố Hồ Chí Minh gần trong ngày, ngoại thành 2 ~ 3 ngày,  các tỉnh thành lân cận và trên toàn quốc 2 ~ 3 ngày